Jay Ganesh, Jay Ganesh

Chorus:
Jay Ganesh., Jay Ganesh., Jay Ganesh. Deva (x2)
Mata Teri Par.Vati Pita Mahadeva (x2)
O Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)
O Jai Jai Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)

Andhan. Ko Ankh. Det. Kodan. Ko Kaya (x2)
Banjhan. Ko Putra Det. Nirdhan. Ko Maya (x2)
O Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)
O Jai Jai Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)

Paan Chadhau Phul Chadhau Aur Chadhau Mewa (x2)
Laddhuon Ka Bhog. Lage Sant. Kare Sewa (x2)
O Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)
O Jai Jai Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)

Ek. Danth. Devadant. Char. Bhujadari (x2)
Mas.Tak. Sindhur Shobhe Chuhe Ki Sawari (x2)
O Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)
O Jai Jai Ganapati Deva, Ganapati Deva (x2)

Advertisements