Maharashtr Desha

(‘The Universe Sings’)

Chorus:
Maharashtr. Desha Jagrut. Karuya Kavale Karun. }
Jagruti Mohim. Hati Gheuya Vinamr. Houn. }(x2)

Shri Gan.Raya Pranam. Amucha }
Shuddh. Mata Dhyavi }
Adishaktila Pranam. Amucha }
Shuddh. Buddhi Dyavi }(x2)
Sahaj Yogachi Vinanti Eka, Tumhi Yogijan.
Jagruti Mohim. Hati Gheuya
Vinamr. Houn.

Kundalinila Jagruti Yeta }
Brahmashakti Vah.te }
Brahmashaktichya Krupa Prasade }
Asuri Shakti Jal.Te }(x2)
Shuddh.Buddhicha Prasad. Karuya Nir.mal. Houn.
Jagruti Mohim. Hati Gheuya
Vinamr. Houn.

Jyotimadhuni Jyot. Ujaluya }
Prem. Bhav.ne Ne }
Sahaj Yogachi Prarth.na Ata }
Shuddh. Bhav.ne Ne (x2)
Adishaktiche Mantr. Phulavuya Jaagrut. Houn.
Jagruti Mohim. Hati Gheuya
Vinamr. Houn.

Advertisements